To have knowledge, you must first have reverence for the Lord

U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons

Missie / Mission

Om deur die bevordering van Christelike opvoeding, onderwys en wetenskap,
toegespits op ons eie volk,
persone en instellings te lei om op alle terreine tot eer van God te lewe en te werk.

To guide, through the promotion of Christian education, teaching and scholarship,
focused on our own nation,
individuals and institutions to live and work in all spheres of life to the glory of God.

Bybelonderrig
Christelike etiek
Christelike onderwys
Christelike vak-onderrig
Christelike wetenskap
Evolusionisme
Godsdienste
Ideologieë
Kongresse, samekomste nuusbriewe
Onderwys-modelle
Die VCHO
Publikasies
Roeping en Riglyne Tydskrif vir Christelike Wetenskap
Aktueel
Kontak / Contact
Soek
Volk en Verbond