Apologetiek

Apologetiek en die toepassing daarvan volgens Christelike beskouing,

Die begrip `apologetiek` verwys na die verdediging van die Christendom en word as studievak in die wetenskap van die Christelik-gereformeerde Teologie aangewend.
Soos die begrip aandui, is dit die metode wat gebruik word om die Christelike standpunt oor bepaalde sake te verdedig.

Ds S le Cornu verduidelik die begrip soos volg:

Die woord apologetiek kom van twee Griekse woorde `apo` (terug) en `logos` (woord), wat dus beteken om `n (ant)woord terug te gee.
Christelike Apologetiek is daarom die verdediging en bevestiging (d.w.s. die antwoord) van die Christelike geloof en lewensbeskouing teenoor ander gelowe, filosofieë en wêreldbeskouings.

U kan hier kyk vir inligting oor die apologetiek:

http://proregno.com/2010/05/17/apologetiek-watter-metode/

http://proregno.com/2010/06/01/pro-regno-nr-15-apologetiek/

http://proregno.com/2011/06/20/nog-apologetiese-bronne-2/

Die Esra-verslag is `n publikasie waarin standpunte wat op die Christelike geloof betrekking het gestel word

Die Esra-verslag se vorige uitgawes is hier beskikbaar:

http://www.esra.za.org/

(Met dank en erkenning teenoor ds Le Cornu vir die toestemming dat hierdie skakels op die VCHO-webblad aangebring word)