Manifestering van 'n
Christelike Lewens- en Wêreldbeskouing
in die Onderrig van Vakwetenskappe