"Evolusie en die Bybel"

'n Boek waarvan Christen-wetenskaplikes, -studente en -onderwysers behoort kennis te neem is
Evolusie en die Bybel deur Pieter J Pelser.

Hoewel die skrywer 'n argitek van beroep is, het sy belangstelling in die evolusieteorie hom daartoe gebring om oor 'n tydperk van vyftig jaar reeds 'n intensiewe studie van die wetenskap te maak soos dit die Bybel se waarhede en geskiedenis raak. Hy bring mense terug na die uitsprake van die Bybel vanaf Genesis 1 en ondersteun dit met die jongste wetenskaplike bevindinge. Telkens word feite aan die leser voorgehou wat nie op TV of in tydskrifte toegelig sal word nie; juis omdat dit die fondamentlose evolusieteorie sou ontmasker vir wat dit is: die bedrogspul van die eeue.

Pelser se boek bevraagteken, op Christelike standpunt, verskeie stellings en uitsprake van die evolusieteorie. Maar nie net dit nie; dit daag die evolusionis op bykans elke bladsy uit om met sy bewyse vorendag te kom. Waar is die bewys van hierdie evolusionistiese wensdrome wat God en Sy skeppingsmag uit die denkraamwerk van gelowige mense wil boender? Is hulle 'sê-so' verdedigbaar? Of is dit slegs 'n verdraaiing van die feite wat alle ander interpretasie wil doodmaak?

Hierdie is 'n boek wat geen Christen wat ingelig wil wees, kan bekostig om nie op sy of haar rak te hê nie. Ouers van skoliere wat deesdae met evolusie as feit gekonfronteer word sal d.m.v. hierdie boek weet hoe om hul saak te stel, en studente word van 'n arsenaal van inligting voorsien waar universiteite niks anders as evolusie verkondig nie. En moenie verwag dat die voorgehoue feite bespiegelinge van randfigure in die wetenskapwêreld is nie - nee, dit sal meermale bekentenisse van wêreldbekende evolusioniste wees.

Die inhoud van hierdie boek het 'n wetenskaplike, dr Jim Allan, wat vir 40 jaar die evolusieleer aan die Universiteit van Stellenbosch gepredik het, laat skryf: "Pieter Pelser gee in hierdie boek 'n omvattende oorsig van wetenskaplike inligting wat hy op so 'n meesterlike verstaanbare en leesbare wyse oordra, dat enige denkende mens tot nuwe en selfs verstommende insigte sal kan kom."

U kan u eie eksemplaar van 350 bladsye by Bybeldenke Uitgewers, Posbus 12685, STELLENBOSCH bestel teen. Faks bestelling by: (021) 887 0100, en e-pos by: <pelser@adept.co.za>