Belangrike konferensie vir Christengelowiges

Kan teïstiese evolusie en ons Christelike geloof met mekaar versoen word?, is die belangrike vraag wat in hierdie tyd beantwoord moet word. Daar is bekende teoloë en ander wetenskaplikes wat geen probleem daarmee het nie, deur te verklaar dat dié twee nie in botsing met mekaar is nie. Daar is egter ook teoloë en ander wetenskaplikes wat hulle nie hiermee kan vereenselwig nie. Laasgenoemde neem die standpunt in dat, op grond van die Bybelse skeppingsleer, teïstiese evolusie nie met ons Christelike geloof versoen kan word nie. Christene moet hulleself oor hierdie twee standpunte kan verantwoord. Wat is die verskil tussen evolusie soos wat ons dit nog altyd verstaan het, en teïstiese evolusie soos wat dit in resente tye aan ons voorgehou word? Wat maak teïstiese evolusie anders, sodat dit vir die Christelike geloof aanvaarbaar sou kon wees, soos wat te kenne gegee wil word? Op hierdie vrae moet Christene groter duidelikheid verkry.

Met die oog daarop om antwoorde aan Christengelowiges te bied, word ? konferensie op 16 en 17 September te Potchefstroom aangebied. Die verhouding tussen teïstiese evolusie en geloof sal ondersoek word, en daar sal ook aandag gegee word aan die invloed en uitwerking daarvan op die onderwys en die teologie. Sprekers van o.m. die Noordwes-Universiteit, Aksie Reformatoriese Onderwysstudie en Bybel en Volk sal hieraan deelneem. Die konferensie bied aan enige belangstellende die geleentheid om na die onderskeie voordragte te kom luister en 'n verantwoorde standpunt oor hierdie saak te vorm.

Tema:

Teïstiese evolusie en ons Christelike geloof

Datum:

16 en 17 September 2011

Plek:

Lesinglokaal G01, Gebou G20, Noordwes Universiteit, Potchefstroom-kampus

PROGRAM

Vrydag, 16 September om 19:00

Prof. Harm Moraal Teïstise evolusie is versoenbaar met ons Christelike geloof
Dr Loutjie Coetzee Waarom die skeppingsleer teïstiese evolusie weerspreek

Saterdag, 17 September om 09:00

Morné Diederichs Die aanwending en toepassing van evolusieleer in die onderwys
Dr Wikus Buys Die neerslag van teïstiese evolusie in die gereformeerde teologie
Ds Hendrik Hefer 'n Bybelse standpuntinname: die evolusionistiese of die reformatoriese

Enigeen is welkom en veral ouers en onderwysers word aangemoedig om dit by te woon en hulle vrae te kom stel. 'n Bedrag van R30 per persoon sal betaalbaar wees om verversings te kan voorsien. Navrae kan soos volg gerig word: tel. 051-525 2341.

Koste:

'n Bedrag van R30 per persoon sal betaalbaar wees om die koste van verversings te dek.

Roete-aanwysing:

Gaan deur Gerrit Dekkerstraat-ingang en draai dan sterk links na die Suide. Links van die pad is 'n parkeerterrein en regs daarvan Gebou G20. Gerrit Dekkerstraat is die eerste straat na regs oor die noordbrug van die Mooirivier vanaf Carletonville.

Indien die Hoffmanstraatingang geneem word, bly Noord ry verby die E-, F- en G-geboue tot G20 links van die pad en die parkeerterrein regs net voor die Gerrit Dekkerstraatingang.