Die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys

VCHO in samewerking met Juventus Jeugvereniging bied aan :

Seminaar: Is Evolusie in Pas met ons Christelike Oortuiging?
Datum: 21 Julie 2012
Plek: Dickensonlaan 1180, Waverley, Pretoria

Program

09:00 Registrasie: koffie / tee
09:30 Opening
09:45 Verwelkoming
10:00 Prof. Harm Moraal van die Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
10:30 Dr Hennie Mouton van Denel, Pretoria
11:00 Pouse. koffie / tee, verversings
11:20 Ds Hendrik Hefer van Vrye Gereformeerde Kerk, Brakpan
11:50 Vraetyd
12:15 Sluiting