Kongres 2006

Die moraliteit van die 21ste eeuse samelewing
- 'n Bybelse oplossing!

Datum:

11 Maart 2006

Plek:

Rietvallei Gereformeerde Kerk se Gemeentesentrum
H/v Umgenistraat en Bot Place, Erasmuskloof, Pretoria

Tyd:

Vanaf 08:15

Tema:

Die moraliteit van die 21ste eeuse samelewing - 'n Bybelse oplossing!

Registrasie:

Vind plaas die oggend van die kongres tussen 07:30 en 08:15,
of vooraf by die VCHO-kantoor.

Registrasiegeld:

R70 per persoon vir lede en R90 per persoon vir nie-lede.
Verversings is ingesluit.

PROGRAM
Saterdag, 11 Maart 2006
07:30 - 08:15 Registrasie
08:15 - 08:35 Opening
08:35 - 09:00 Verwelkoming
09:00 - 09:45 Dr Michiel C Durand
"Morele vraagstukke en die postmodernisme"
09:45 - 10:00 Aankondigings
10:00 - 10:45 Dr Peter Jones
"The new sexuality as determined by its worldview
- implications (of for instance feminism, homosexuality, etc.) for the family and education, and the church"
10:45 - 11:10 Tee, koffie en verversings
11:15 - 12:00 Mnr/Mr Jeffery J Ventrella
"The morality crisis in the Western World;
- how it reflects on juvenile culture, and how it can be addressed from a Biblical stance"
12:00 - 12:45 Paneelbespreking
12:45 - 13:00 Aankondiginge en mosies
13:00 - 13:45 Ete en huishoudelike vergadering
13:45 - 14:00 Sluiting