DIE VERENIGING VIR CHRISTELIKE HOËR ONDERWYS
THE ASSOCIATION FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION

REGISTRASIEVORM VIR VCHO-KONGRES

Kongres-datum :  

Van:     Voorletters:     Noemnaam:  
Lid van die VCHO ?     Student ?  

Registrasiegeld:

Adres en Poskode

º Verskaf asb. ten minste een nommer

º Telefoon (huis):
º Mobiele foon:
º Telefoon (werk):
Faks:
E-pos adres:  

Datum:  

Klik asseblief hier as u die vorm in die webblaaier wil voltooi voordat u dit druk.

Sien asseblief : Die voltooi en indien van vorms en Betalings en Bank-besonderhede vir wenke en instruksies.

Baie dankie vir u ondersteuning