DIE VERENIGING VIR CHRISTELIKE HOËR ONDERWYS
THE ASSOCIATION FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION

AANSOEK OM LIDMAATSKAP

Ek onderskryf die doel, grondslag en missie van die VCHO en sluit hiermee aan as lid.

Ek onderneem om elke   'n vrywillige donasie van R te maak.

Datum van eerste betaling:  

Titel:  Van:

Voorletters:  Eerste naam:

Adres en Poskode

º Telefoon (huis):
º Mobiele foon:
º Telefoon (werk):
Faks:
E-pos adres:  

Beroep:  

Kerkverband:  
Gemeente:  

… … … … … … … … … … … … … … …
Handtekening   (Indien per hand voltooi)

Sien asseblief Die voltooi en indien van vorms en Betalings en Bank-besonderhede vir wenke en instruksies.

Klik asseblief hier as u die vorm in die webblaaier wil voltooi voordat u dit druk.

Baie dankie vir u ondersteuning