PUBLIKASIES

WERKE VAN PROF. DFM (DANIE) STRAUSS

ARTIKELS IN GEAKKREDITEERDE VAKTYDSKRIFTE EN ANDER BYDRAES:

Attemps to delimit (state) law

Background of the German Staatslehre

Bernays Dooyeweerd and Gödel

Bilderdijk Dooyeweerd en Malherbe

Central religious community in HD

Christian mathematics possible

Christian scholarship (inner reformation)

Concept of Number Cardinality and Ordinality

Concerning Categories

Crossroads of Christianity & Humanism

Democracy and equity SAJP 31(2)

Einstein Relasie-begrippe SATNT 2011

Einstein Relatiwiteitsteorie SATNT 2013

Fruitfulness of Sphere Sovereignty

Gadamer’s thought SAJP 2002(4)

Geesteswetenskaplike agtergrond Natuurwetenskappe

God in Himself and as Revealed

Goue draad Geskiedenis van die Wiskunde

How critical is ‘critical thinking’

How ‘Postmodern’ is ‘Postmodernism’

How ‘Rational’ is ‘Rationality’

Hylozoism and Hylomorphism

Identity in a World of Change

Individual & Society 1 (2002)

Individual & Society 2 (2004)

Individual & Society 3 (2006)

Individual & Society 4 (2007)

Infinity and Continuity Paper Brussels (2006)

Influences on Philosophy of Dooyeweerd

Kant & modern physics synthetic apriori

Kant’s Critique of pure reason

Kontinuïteit en diskontinuïteit in Fisika en Biologie

Law and Religion_Chapter 1

Law and Religion_Chapter 25

Life view & arithmetic (17-18)

Metaphysics & Non-reductionist Ontology

Normativity 1 Dialectical Leg

Normativity 2 Integral Perspective

Postmodernism Positivism & Atheism

Primitive terms and understanding SAJP

Principle of the Excluded Middle

Quest for Meaning and Linguistic Turn

Radical Orthodoxy & Reformational Philosophy

Radical Orthodoxy and Inner Reformation Sciences

Reifying things or relations

Relativity & Relativism

Rene Eloff and Dooyeweerd

Samelewingsvryhede bedreig

Scholarly Communication

Scholasticism and Reformed

Social Space – Philosophical reflections SAHE

Soul & body Transending the legacy

Sphere sovereignty solidarity subsidiarity

Stokerlesing 18 Sept 2013

Structure of analysis Gegenstand PR 1984

Technology and Philosophy

Tension between individualism and holism

The dialectical unity of Greek Philosophy

The Genesis of a New State Conception

The Rise of the Modern (idea of the) state

The State in a Differentiated Society

Threat to Societal Freedoms

Time and Communication – 7500

Two remarkable contributions of Aristotle to the

Uniekheid van getal

Uniqueness of Language  Weideman Festschrift

Wet en Evangelie

What happened to the term ‘evolution’

What is a Line Axiomathes

Wisselende rol van kontinuïteit en diskontinuïteit

Wysgerige perspektief op 20ste eeu

VCHO-TYDSKRIFTE

ROEPING EN RIGLYNE

TYDSKRIF VIR CHRISTELIKE WETENSKAP
JOURNAL FOR CHRISTIAN SCHOLARSHIP

Die Tydskrif vir Christelike wetenskap/Journal for Christian scholarship is die VCHO se geakkrediteerde wetenskaplike tydskrif, wat in 1965 sy ontstaan gehad het. Artikels van ʼn filosofies-wetenskaplike aard en strekking word daarin gepubliseer. Sodanige artikels moet ’n prinsipiële begronding of standpunt-inname bevat (wat nie noodwendig dié van die VCHO hoef te wees nie), en ’n bydrae tot die uitbouing van Christelike wetenskap lewer, of met die Christelik-wetenskaplike tradisie in gesprek tree. Die tydskrif dra internasionale status.

Bydraes vanuit die hele spektrum van vakwetenskaplike gebiede en dissiplines (geesteswetenskappe sowel as natuurwetenskappe) word in die tydskrif opgeneem. Artikels word vooraf aan onafhanklike ewe-knie evaluering onderwerp, alvorens dit vir publikasie in aanmerking kom. Die tydskrif is in 1989 by die Suid-Afrikaanse Nasionale Bibliografie geakkrediteer en het in 2014 sy 50ste bestaansjaar bereik. Benewens die gebruiklike minstens twee uitgawes per jaar, verskyn daar ook van tyd tot tyd spesiale uitgawes. Artikels wat sedert 2003 gepubliseer is, kan by die volgende skakel gevind word: http://www.cs-journal.co.za/PublishedArticles.

Enigeen kan op óf die digitale óf die hardekopie-weergawes inteken teen ʼn vasgestelde intekengeld per jaar.

Belangstellendes kan ook die webblad besoek by www.cs-journal.co.za en die besonderhede daar vind.

BIBLIOTEEK

VCHO-BIBLIOTEEK