Roeping en Riglyne

Termynblad van die VCHO

Roeping en Riglyne is 'n populêre tydskrif wat normaalweg driemaal per jaar verskyn en na aktiewe lede van die Vereniging versprei word sonder enige verdere koste. Dit bevat aktuele onderwerpe oor opvoeding en onderwys en propageer die Christelike weergawe.

This periodical of the VCHO is published three times per annum and distributed without any further costs to active members. It contains topical subjects on education and teaching and propagates the Christian point of view.

Uitgawes van Roeping en Riglyne en die artikels daarin gepubliseer

Uitgawes van Roeping en Riglyne  vanaf 2004 is in PDF-formaat beskikbaar en kan van die betrokke webblaaie hierbo afgelaai of besigtig word.
Nuut-gepubliseerde uitgawes word normaalweg in die maand wat volg op publikasie in hierdie formaat beskikbaar gestel.


Intekenvorm

Sien asseblief eers
Die voltooi en indien van vorms en
Betalings en Bank-besonderhede
vir wenke en instruksies.