Adres en Telefoon besonderhede

Posadres:     Fisiese adres:
Posbus 1824
Bloemfontein
9300
Foon:

Faks:
051 525 2341
051 525 2267
051 522 4513
Van Schalkwykstraat 21
Universitas
Bloemfontein
9301
E-pos:  Webwerf:   http://vcho.co.za

Address and Telephone Information

Postal address:     Physical address:
PO Box 1824
Bloemfontein
9300
Fhone:

Fax:
051 525 2341
051 525 2267
051 522 4513
21 Van Schalkwyk Street
Universitas
Bloemfontein
9301
E-mail:  Website:   http://vcho.co.za