Betalings en Bank-besonderhede
Payments and Bank details

Betalings kan geskied deur direkte inbetaling in die VCHO se bankrekening. Tjeks uitgemaak aan "VCHO" is ook aanvaarbaar.

Indien betaling deur elektroniese oorplasing van fondse gedoen is, is die betalingsbewys verskaf deur die bank gewoonlik in PDF formaat en kan gerieflik by 'n e-pos aangeheg word.

Bank:  ABSA Bank   Tak:  Loch Logan   Bankkode:  632 005   Rekeningnr:  4 7091 0011

Payments may by done by depositing money directly into the VCHO bank account. Cheques made out to "VCHO" are also acceptable.

For payments done through direct electronic transfer of funds, banks in general issue proof of payment in the form of PDF documents. Such documents can conveniently be attached to an e-mail message.

Bank:  ABSA Bank   Branch:  Loch Logan   Bank code:  632 005   Account no  4 7091 0011