Deursoek die VCHO Webwerf

- Laat 'n rekenaar die soekwerk doen !


Benut die enigste soek-enjin wat ons webwerf in sy geheel volledig indekseer

Gewone Soek

Gevorderde Soek

Soek na:
Vind:
Wys:   resultate   opsommings
Sorteer-orde: 

Ander Soek-enjins

Die volgende soek-enjins indekseer ook hierdie webwerf:

Google   
Bing  

Wenke om meer effektief te soek

Neem die volgende wenke in ag indien u goeie soek-resultate verlang.
Klik die skakels vir meer breedvoerige beskrywings (in Engels).

Gebruik die korrekte skryftekens
Byv:
é ê ë ï í ò ó ô ö û ü
Wenk: Kopieer na Notepad en hou in 'n tekslêer vanwaar dit weer ge-copy-paste kan word wanneer benodig.
Gaan spelling na / Check spelling
Gebruik veelvuldige woorde / Use multiple words
Voorbeeld: ons gratis diens
Gebruik woorde met soortgelyke betekenis
  / Use similar words
Voorbeeld: mooi pragtig lieflik
Gebruik hoofletters waar toepaslik
  / Use appropriate capitalization
Voorbeeld: Christelike Hoër Onderwys
Gebruik aanhalingstekens / Use quotation marks
(om sinsnedes as 'n eenheid te hanteer)
Voorbeeld: "Ons onderneming aan U"
Gebruik plus (+) of minus (-)
  / Use plus (+) or minus (-)
(vir woorde wat spesifiek op 'n blad moet voorkom, al dan nie)
Voorbeeld: +"templaat taal" -tegniese
Soek ten opsigte van spesifieke html  velde
  / Use field searches
Voorbeelde:
title:aangaande
desc:"Ons span"
keys:aanteken
body:sekuriteit
alt:"sluit nou aan"
url:help
target:WebSideStory
Gebruik / Use wildcards
Voorbeelde:
wa*
"wa* is"
2007-*-*

Meer breedvoerige beskrywings (in Engels)


Check spelling

Make sure your search terms are spelled correctly. If Sound-Alike Matching is turned on, the search engine will attempt to find words that sound similar to your search terms, but it's always best to try to spell the search terms correctly.

Tips


Use multiple words

Multiple-word queries will return more refined results than single-word ones will. For example, our free product will return more relevant results than just product. (Keep in mind that relevant results are returned even if they don't contain all query terms.)

Example: our free product

Tips


Use similar words

The more similar words you use in a search, the more relevant your results will be.

Example: safe secure privacy security

Tips


Use appropriate capitalization

Capitalize proper nouns, and remember that lowercase words will match any case. For example, search will return all documents containing the words search, Search, and SEARCH. Typing Search, however, will instruct the search engine to look only for the capitalized word.

Example: Search Template Reference

Tips


Use quotation marks

Use quotation marks to find words that must appear adjacent to each other, for example, "our pledge to you." Without quotes, the search results will include the words our, pledge, to, and you, but not necessarily in that order (i.e., the words may appear anywhere, and in any order, within the document).

Note: if you are using the Advanced Search Form with radio buttons for "any," "all," and "phrase," then quotes can only be used when the "any" radio button is selected. Quotes are ignored if the "all" or "phrase" radio buttons are selected.

Example: "our pledge to you"

Tips


Use plus (+) or minus (-)

Use a plus sign when your search term or phrase must appear in the search results. Use a minus sign to indicate undesirable term(s). The plus sign tells the search engine that a certain word or phrase is required in the search results, and a minus sign indicates that a word or phrase must be absent in the search results.

Note: A phrase must be contained within quotation marks. Leave no spaces between the plus or minus sign and the term.

Note: if you are using the Advanced Search Form with radio buttons for "any," "all," and "phrase," then plus and minus can only be used when the "any" radio button is selected. Plus and minus modifiers are ignored if the "all" or "phrase" radio buttons are selected.

Example: +"template language"

Tips


Use field searches

Field searches allow you to create specific searches for words that appear in a specific part of a document. A field search can be performed on body text (body:), title text (title:), alt text (alt:), meta description (desc:), meta key words (keys:), URL (url:) or meta target key words (target:). The field name should be in lower-case and immediately followed by a colon. There should be no spaces between the colon and the search term.

Note: The field searches can only be followed by a word or phrase. Phrases must be contained within quotation marks.

Note: if you are using the Advanced Search Form with a list box for the field name, then field names can only be entered before a word or phrase when the "any" option is selected. Specific field names are ignored if any other Advanced Search Form field is selected in the list box.

Examples:
title:about
desc:"Our Team"
keys:login
body:security
alt:"join now"
url:help
target:WebSideStory

Tips


Use wildcards

Wildcard searches can expand the number of matches for a particular request. The * character is used as the wildcard character.

For instance, searching for wh* will find the words what, why, when, whether, and any other word that starts with wh.
Searching for *her* will find the words here, whether, together, gathering, and any other word that contains her anywhere in the word.

Wildcards may be combined with the standard plus (+) and minus (-) modifiers, quotes for phrases, as well as the field search specifiers.
+wh* -se*ch will find all pages that have a word that starts with wh and does not contain a word that starts with se and ends with ch.
"wh* are" will find the phrases where are, what are, why are, etc.

Examples:
wh*
"wh* are"
415-*-*

Tips