DIE VERENIGING VIR CHRISTELIKE HOËR ONDERWYS
THE ASSOCIATION FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION

TYDSKRIF VIR CHRISTELIKE WETENSKAP

INTEKENVORM

Intekengeld: (ZAR)    Minstens twee uitgawes word per jaar gepubliseer
Binne Suid-Afrika: Individue R 40-00   Buite Suid-Afrika: Individue R 50-00
Biblioteke: R 50-00 Biblioteke: R 52-00

Hiermee word ingeteken op die Tydskrif vir Christelike Wetenskap

Naam van persoon / Instelling:

Intekengeld: R

Adres en Poskode

º Verskaf asseblief ten minste een nommer

º Telefoon (huis):
º Mobiele foon:
º Telefoon (werk):
Faks:
E-pos adres:  

Datum:  

… … … … … … … … … … … … … … …
Handtekening   (Indien per hand voltooi)

Klik asseblief hier as u die vorm in die webblaaier wil voltooi voordat u dit druk.

Sien asseblief : Die voltooi en indien van vorms en Betalings en Bank-besonderhede vir wenke en instruksies.

Baie dankie vir u ondersteuning