ONDERWYS

Aanbevole werk t.o.v. vakfilosofiese studie

Alvorens u die aanbiedings oor elke vakgebied deurgaan, behoort u die boek van prof. Thinus Dreckmeyr (1997) getiteld: Towards Christ-centred education, deur te werk. Dit is vir die gelowige ouer en onderwyser nie slegs aangename leesstof nie, maar bied noodsaaklike agtergrondkennis waarop in hierdie aanbiedings voortgebou word. Die boek kan verkry word deur prof. Dreckmeyr by die volgende telefoonnr te skakel: (012) 347 7701. Die koste beloop R30 plus R5 posgeld.

Die opstellers maak nie daarop aanspraak dat hulle onfeilbare kennis aan u bied nie, want ons mense kan nie daarby uitkom nie. Ons leer ook nog self soos ons op die ontdekkingstog van Christelike vakonderrig vorder. Daarom sal ons baie graag u konstruktiewe kritiek wil hoor ten einde die aanbiedings in die toekoms te verbeter. Rig u kommentaar en navrae asb aan prof. E.J. (Johan) van Niekerk by telefoonnommer (012) 993 1797. Baie dankie vir u belangstelling.

Vakfilosofieë vir die volgende vakgebiede is tans beskikbaar:

CHRISTELIKE SKOOL

WAAROM ‘N CHRISTELIKE SKOOL

WISKUNDE AS SKOOLVAK

BYBELGEFUNDEERDE WISKUNDE 

CHRISTELIK-GEREFORMEERDE AKADEMIES

STUDIEMATERIAAL VIR FILOSOFIE 2163 & 3176